Suwnica bramowa dla Siemens Transformers w Rosji

GH S.A. producent suwnic i wciągników, posiadający fabryki, przedstawicielstwa i sieć serwisową w 40 krajach świata – w tym również w Polsce, może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą inżynierów, strategią wynikającą z wieloletniej tradycji oraz ukierunkowaniem na innowacje. Jednym z ostatnich sukcesów firmy GH jest produkcja i montaż suwnicy bramowej o udźwigu Q = 200/20 T, z wysokością podnoszenia ok. 15 m i rozpiętością 13m dla firmy Siemens Transformers w Rosji (Woroneż). Suwnica zapewnia sprawny i bezpieczny załadunek oraz rozładunek na nowo utworzonej bocznicy kolejowej. Uroczyste otwarcie miało miejsce we wrześniu 2014 roku.

Za pomocą naszej suwnicy dokonano pierwszego załadunku i wysyłki akumulatora do Kazachstanu. Suwnice bramowe marki GH pozwalają na przenoszenie ciężarów we wszelkiego rodzaju gałęziach przemysłu i zastosowaniach. Przeznaczone są do pracy na wolnych przestrzeniach otwartych (składowiskach) lub zamkniętych (halach, magazynach) i poruszają się po torze jezdnym na podłożu. Suwnice bramowe GH są dostępne w udźwigach od 1 T do 100 T w wersji standardowej i do 400 T w wersji specjalnej z wciągarką o konstrukcji otwartej.

GH Siemens suwnica 02 GH Siemens suwnica 01Hale_6_2014

GH S.A. – GANTRY CRANE FOR SIEMENS TRANSFORMERS IN RUSSIA

GH S.A. , the manufacturer of cranes and hoists, having factories, branches and service net in 40 countries of the world including Poland, can be proud of more than 50 years of experience, qualified engineers, strategy resulting from long tradition and focus on innovation.

One of the last achievements of GH is the production and installation of a gantry crane, having the capacity Q=200/20T, with the height of lifting of approximately 15m and 13m span for the company Siemens Transformers in Russia (Voronezh). The crane ensures efficient and secure loading and unloading at the newly created railway line. The grand opening took place in September 2014. The first loading and shipment of a transformer for Kazakhstan took place by means of GH gantry crane.

GH gantry cranes allow carrying loads in all types of industries and in various applications. They are designed to work in free open areas (stockyards), or in closed facilities (halls, warehouses) and move along the runway constructed on the ground. GH gantry cranes are available with lifting capacity from 1 ton to 100 tons in standard and up to 400 tons in the special open winch version.