Krana er kjøpt av GH-Cranes i Spania, gjennom norske Datek Løfteteknikk AS som agent

MASKINALKRAN ER OVERLEVERT OG OPPBYGGINGEN AV KRAFTSTASJONEN ER PÅBEGYNT I EIDSIVA VANNKRAFT

Den første mekaniske montasjen er maskinsalkrana. Det er et svært viktig verktøy for videre bygging og montasje i kraftverkshallen.

Byggingen av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner er i dag Norges største vannkraftprosjekt. Kraftverket skal være ferdig våren 2020 og ha en produksjon på 315 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til over 15 000 husstander per år.

11. desember 2015 fikk A/S Eidefoss og Opplandskraft DA konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk, og bygging av tilhørende 132 kV-linje. Den ene eieren i Opplandskraft DA, Akershus Energi, besluttet å ikke delta i utbyggingen. Deres andel er fordelt på de tre andre eierne i Opplandskraft; E-CO Energi, Eidsiva Energi og Oppland Energi. Nedre Otta DA står for utbyggingen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi.

Skanska har til nå tatt ut ca. 525 000 faste kubikkmeter fjell av totalt en million kubikkmeter. Alle adkomsttunneler, svingesystem og fjellhaller er nå tatt ut. Det som gjenstår av fjellarbeider er selve vannveien – hvor det gjenstår totalt 5,2 kilometer med tunnel å ta ut før det blir gjennomslag mot dam Eidefossen og utløp i Ottaelva.

Krana er kjøpt av GH-Cranes i Spania, gjennom norske Datek Løfteteknikk AS som agent. Kranas hovedkrok har en løftekapasitet på 160 tonn og ble sertifisert for dette ved overlevering.

I tillegg har den to hjelpekraner som kan løfte 10 tonn hver. Løftekapasiteten til hovedkroken blir bestemt ut fra rotorløftet, som skal gjøres en gang i 2019. Datek har aldri levert en kran med så stor kapasitet som denne.

På grunn av transporten til Norge måtte rørene deles i fem deler før de ble fraktet på spesialtransport. På anlegget blir de nå sveiset sammen på nytt før de støpes inn. Dette er en hektisk montasjefase som krever et godt samarbeid mellom montørene hos Andritz og anleggsfolkene fra Skanska.

Krana er kjøpt av GH-Cranes i Spania, gjennom norske Datek Løfteteknikk AS som agentKrana er kjøpt av GH-Cranes i Spania, gjennom norske Datek Løfteteknikk AS som agent

Les hele artikkelen.