SPOLEČNOSTGH

ThinkinGH

ThinkinGH

THINKINGH

KRÁČÍME SMĚREM K CHYTRÝM JEŘÁBŮM. JAK? INOVUJEME PRODUKTY A SLUŽBY.

MÁME ANGAŽOVANÝ TÝM LIDÍ, JIMŽ ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ A INOVACI.

Neustále kráčíme směrem k chytrým jeřábům. K tomu jsme se spojili s technologickými partnery, kteří nám umožňují rychleji generovat poznatky. Spolupracujeme i s evropskými technologickými centry nejvyšší úrovně. Jsme lidé v mnoha zemích, kteří sdílí stejné poslání. Nabízíme vlastní řešení specifických potřeb. Technologii a výrobní kapacity k integrálním řešením potřeb klientů. Tato filosofie a úsilí kráčet o krok vepředu nám umožnily stát se průkopníky ve využívání nových technologií u standardních výrobků. Jako první jsme do všech pohybů zařízení začlenili variátor.

CERTIFIKÁTY

Přizpůsobujeme se trhu, na kterém působíme.

Splňujeme požadavky mezinárodních certifikací.

 

Systém řízení:

 • KVALITA ISO 9001:2015 (Španělsko, Polsko, Mexiko a Brazílie)
 • ENVIRONMENT společnosti ISO 14001:2015 (Španělsko, Mexiko)
 • BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ISO 45001:2018 (Španělsko, Mexiko)

 

Certifikace produktu:

 • Amerika a Kanada: CSA (Canadian Standards Association)
 • Polsko: UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
 • Rusko: EAC (Евразийское соответствие)
 • Kuba: RCB (Registro Cubano de Buques)
 • Čína: TX (特种设备型式)

VYSOCE NÁROČNÉ, LEPŠÍ KVALITA.

Produkty, které společnost GH Cranes & Components nabízí všem odvětvím, byly navrženy tak, aby našim klientům poskytovaly maximální výkon za nejnižší možné náklady. Naším principem je spolehlivost, bezpečnost, odolnost, cena a minimální údržba.

 

Zaručujeme kvalitu našich produktů a postupů.

Rostoucí požadavky našich klientů nás vedou k neustálému zlepšování.

 • Design a výroba podle norem IEC, FEM, DIN a EN.
 • Ziskovost a bezpečnost.
 • Společnost certifikovaná podle systému řízení kvality ISO 9001.
 • Společnost pro řízení životního prostředí certifikovaná podle ISO 14001.
 • Podnik se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikovaný podle ISO 45001.
 • Společnost je součástí AEM - FEM a CMAA.

 

Disponujeme kvalifikovaným týmem konstruktérů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti služeb.

Aplikujeme řešení specifická pro potřeby našich klientů.

Společnost GH Cranes & Components je lídrem ve výrobě zvláštního vybavení.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM.

Společnost G.H. Cranes & Components vytvořila referenční rámec ke sladění zájmů podniku a jednotlivých zájmových skupin, které může ovlivňovat svou činností v různých výrobních závodech.

K zásadám, jimiž se G.H. Cranes & Components řídí v praxi, patří bezúhonnost, čestnost, spravedlivé zacházení a úplné dodržování všech platných zákonů. Všichni zaměstnanci dodržují tento závazek ke společenské odpovědnosti ve své každodenní činnosti.

Jde o slib odpovědného chování vůči spolupracujícím firmám, klientům, společnosti a životnímu prostředí a nejsou opomíjeny ani normy pro vzájemné vztahy uvnitř podniku.

Zaměstnanci firmy G.H. Cranes & Components se řídí následujícími klíčovými zásadami:

 • Jednat zákonně a čestně,
 • Plnit očekávání klientů a společnosti,
 • Dávat přednost zájmům firmy před osobními a jinými zájmy,
 • Respektovat bezpečnost práce, vlastní zdraví a zdraví kolegů,
 • Respektovat rovnost pohlaví jako základní pilíř,
 • Plnit náš závazek k životnímu prostředí a adekvátně se věnovat environmentálnímu řízení podniku k ochraně prostředí.

G.H. Cranes & Components má k dispozici příručku se všemi podnikovými zásadami (ohledně kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti), o kterou můžete požádat prostřednictvím e-mailu.

K žádosti o dokumenty klikněte zde.

bombilla

Svět průmyslu GH 4.0

Průmysl 4.0 se do světa jeřábů promítl velmi razantně. Společnost GH se na tento nový scénář adaptovala a neustále investuje, aby dosáhla rozsáhlejší digitalizace, přičemž důrazně vsadila na automatizaci a neustále hledá možnosti propojení podniků se strojními zařízeními.

 
Webový konfigurátortraspatraspa

 

Webový konfigurátor
umožňuje vytvořit nabídku na jeřáb, kdykoli a kdekoli na světě.

Nástroje k výpočtu konstrukcí a převodůtraspatraspa

 

Nástroje k výpočtu konstrukcí a převodů
prvotřídních značek (KISS, ANSYS), nástroje pro 3D a 2D design (Solidworks, Autocad).

Metrologická laboratoř traspatraspa

 

Metrologická laboratoř
ke kontrole rozměrů obráběných dílů.

Lasertrackertraspatraspa

 

Lasertracker.
ke kontrole rozměrů jeřábů používáme maximálně přesný laserový stroj.

Sledování reálného stavu výrobytraspa

Sledování reálného stavu výroby
s terminály pro sběr dat v závodě v reálném čase.

GLOBAL SERVICE APP

APLIKACE GLOBAL SERVICE APP