CRANES & COMPONENTSGH

Právní upozornění a zásady ochrany soukromí

Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA informuje o používání cookies na svých webových stránkách: www.ghcranes.com

 1. DEFINICE A OBECNÁ FUNKCE COOKIES

  Co jsou to cookies?

  Tyto webové stránky používají cookies a/nebo podobné technologie, které ukládají a načítají informace o těch, kteří si prohlížejí naše webové stránky. Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá v používaném prohlížeči a jehož hlavním účelem je zapamatovat si, kdo již stránku navštívil, umožnit nebo usnadnit prohlížení, uložit informace o vašich preferencích, analyzovat způsob interakce nebo měřit využívání služeb poskytovaných webovou stránkou a zlepšovat je. Někdy se také používají k zobrazování reklamy na základě vašich zvyklostí a profilu při prohlížení.

  Obecně lze cookies použít k velmi různým účelům, jako je například rozpoznání uživatele, získání informací o vašich zvyklostech při prohlížení nebo přizpůsobení způsobu zobrazování obsahu.

  K čemu se cookies na těchto webových stránkách NEPOUŽÍVAJÍ?

  V cookies, které používáme, neukládáme citlivé informace, které umožňují přímou identifikaci vaší osoby, jako je vaše adresa, heslo, údaje o kreditní nebo debetní kartě atd.

  Konkrétní způsoby použití těchto technologií, které využíváme, jsou popsány níže.

 2. INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE COOKIES QUE SE UTILIZAN Y SU FINALIDAD

  V souladu s ustanoveními zákona o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a v souladu s pokyny stanovenými španělskou agenturou pro ochranu údajů vás v následující části informujeme o existujících cookies na našich webových stránkách.

 3. IDENTIFIKACE TOHO, KDO POUŽÍVÁ COOKIES

  V závislosti na tom, kdo cookies používá, může jít o vlastní soubory cookie nebo o soubory cookie třetích stran.

  • Vlastní cookies: Tyto soubory jsou odesílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované samotným editorem a z nichž je poskytována služba požadovaná uživatelem.
  • Cookies třetích stran: Tyto soubory jsou odesílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény, které nejsou spravovány editorem, ale jiným subjektem, který zpracovává údaje získané prostřednictvím cookies.
 4. TYPY COOKIES

  Abyste mohli udělit svůj plně informovaný souhlas, je níže popsáno, co tvoří jednotlivé typy cookies a jaký je jejich účel.

  • Technické cookies permiten a la persona usuaria la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, … La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies por lo que se consideran necesarias y no requieren de su consentimiento.
  • Preferenční nebo personalizační cookies umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá, takže uživatel přistupuje ke službě s určitými funkcemi, které mohou odlišit jeho volbu používání webové stránky od volby ostatních uživatelů, jako je například jazyk, počet výsledků, které se zobrazí, když uživatel provede vyhledávání, nebo region, ve kterém se uživatel nachází. Pokud si tyto vlastnosti zvolí sám uživatel, například označením příznaku jazyka, považuje se to za výslovně požadovanou službu, pokud se cookies podřizují výhradně zvolenému účelu personalizace. Stejně jako v předchozím případě tyto cookies nevyžadují váš souhlas.
  • Analytické nebo měřicí cookies jsou ty, které nám umožňují pochopit, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami, a provádět tak statistickou analýzu využívání poskytovaných služeb uživateli webových stránek. Shromážděné informace slouží k měření aktivity webových stránek nebo aplikací za účelem zavedení zlepšení produktů a služeb nabízených odpovědnou stranou.
  • Marketingové nebo behaviorální reklamní cookies ukládají informace o chování uživatelů získané průběžným sledováním jejich zvyklostí při prohlížení stránek, což umožňuje vytvořit specifický profil pro zobrazování relevantních a atraktivních reklam pro jednotlivé uživatele, a tedy hodnotnějších pro inzerenty třetích stran.

Používáme vlastní cookies a cookies třetích stran, a to technické, personalizační, analytické a reklamní, pro účely uvedené v následujícím prohlášení o souborech cookie:

NÁZEV TYP VLASTNICTVÍ ÚČEL PLATNOST POZNÁMKY
sec_session_id Technická Vlastní Identifikace uživatele a relace na interní úrovni. Po zavření prohlížeče Relace
cookie_consent_level
cookie_consent_user_accepted
Technická Vlastní Obsahuje hodnotu indikující, zda byla instalace cookies přijata. 1 rok Trvalá
CONSENT Technická Google Uložení stavu uživatele s ohledem na jeho výběr cookies. 2 roky Trvalá
_ga Analytická Google Analytics Tyto cookies od Google Analytics generují anonymní ID uživatele, které se používá k počítání počtu návštěv uživatele na stranách www.ghcranes.com. Zaznamenává také první a poslední návštěvu uživatele na webových stránkách. Počítá také, kdy byla relace ukončena, odkud uživatel pochází a klíčová slova. 2 roky Trvalá
__atssc Technická AddThis Neznámá funkčnost. Po zavření prohlížeče Relace
__atuvc Marketing AddThis Ukládání činností uskutečněných na webových stránkách. 13 měsíců Trvalá
__atuvs Marketing AddThis Ukládání činností uskutečněných na webových stránkách. 1 rok Trvalá
_lfa Marketing Leadfeeder Ukládání a sledování dopadu na cílovou skupinu. 2 rok Trvalá
ln_or Marketing Linkedin Slouží k určení, zda lze v určité oblasti provést analýzu Oribi. 1 den Trvalá
VISITOR_INFO1_LIVE Analytická Youtube Sledování navštívených videí, která jsou vložena na webových stránkách. 6 měsíců Trvalá
YSC Bezpečnost Youtube Zajišťuje kontrolu požadavků uskutečněných během relace prohlížení, zda pocházejí od uživatele, a nikoli z jiných webů. Po skončení relace Relace

Pro analytické a reklamní cookies potřebujeme váš souhlas, který získáme kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v informační zprávě zobrazené při vstupu na naše webové stránky.

Pokud cookies zakážete, budete mít i nadále přístup na webové stránky, ale jejich prohlížení nemusí být optimální a některé z nabízených služeb nemusí fungovat správně.

Cookies nainstalované ve vašem zařízení můžete povolit, zablokovat nebo odstranit prostřednictvím konfigurační nabídky vašeho internetového prohlížeče, který lze nastavit tak, aby cookies blokoval nebo uživatele upozornil, když je server chce uložit. Následující odkazy poskytují informace o tom, jak nastavit a/nebo zakázat cookies pro jednotlivé hlavní prohlížeče na trhu, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda chce používání cookies přijmout, nebo ne.

 1. Údaje o správci

  V souladu s článkem 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny identifikační údaje správce.

  Název společnosti: INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA
  DIČ: A20019923
  Sídlo společnosti: Barrio Salbatore sn, 20200 Beasain ( Gipuzkoa)
  Zapsána v obchodním rejstříku města Gipuzkoa, list 3537, strana 37, svazek 1178, oddíl.
  Telefon: 943805660
  E-mail: ghcranes@ghcranes.com

 2. Práva duševního vlastnictví

  Zdrojový kód, grafické návrhy, obrázky, fotografie, zvuky, animace, software, texty, jakož i informace a obsah obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny španělskými právními předpisy o právech duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA, není povolena jejich reprodukce a/nebo zveřejnění, úplné nebo částečné, jejich počítačové zpracování, distribuce, šíření, úprava, transformace nebo dekompilace nebo jakákoli jiná zákonem uznaná práva vlastníka bez předchozího písemného souhlasu společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA.

  Uživatel smí výhradně a pouze používat materiály, které se objevují na těchto webových stránkách, pro svou osobní a soukromou potřebu a je zakázáno je používat ke komerčním účelům nebo k nezákonným činnostem. Veškerá práva duševního vlastnictví si výslovně vyhrazuje společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA.

  Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA bude dohlížet na dodržování výše uvedených podmínek, jakož i na správné používání obsahu prezentovaného na svých webových stránkách, a v případě porušení nebo nedodržení těchto práv ze strany uživatele podnikne příslušné občanskoprávní nebo trestněprávní kroky.

 3. Ochrana údajů osobního charakteru

  Podrobné informace o zpracování vašich údajů naleznete v části „Rozšířené prohlášení o ochraně soukromí“ na těchto webových stránkách.

 4. Různé
  1. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA může bez předchozího upozornění měnit informace obsažené na svých webových stránkách, jakož i jejich nastavení a prezentaci.
  2. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA se tímto zavazuje, že se nebude podílet na klamavé reklamě. Klamavou reklamou se přitom nemyslí formální nebo číselné chyby, které se mohou vyskytnout v různých sekcích internetových stránek společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA a které jsou způsobeny neúplnou nebo chybnou údržbou nebo aktualizací informací obsažených v těchto sekcích. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA se v souladu s tímto odstavcem zavazuje tyto chyby opravit, jakmile se o nich dozví.
  3. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA se zavazuje NEZASÍLAT REKLAMNÍ KORESPONDENCI, aniž by ji jako takovou identifikovala, v souladu se zákonem 34/2002 o informační společnosti a službách elektronického obchodu. Za tímto účelem nebudou za reklamní korespondenci považovány žádné informace zasílané zainteresovaným stranám, pokud je jejich předmětem udržování stávajícího vztahu, jakož i plnění informačních úkolů a dalších činností souvisejících se společností.
  4. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA neodpovídá za nedodržení platných norem uživatelem při jeho přístupu na tyto webové stránky a/nebo při používání informací obsažených na těchto stránkách.
  5. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA neodpovídá za žádné škody, ať už jsou jakékoli povahy, vzniklé v důsledku používání informací, obsahu těchto webových stránek a programů na nich obsažených. Odkazy a hypertext, které prostřednictvím těchto webových stránek umožňují uživateli přístup k funkcím a službám nabízeným třetími stranami, nepatří společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA a nejsou pod její kontrolou; společnost neodpovídá za informace v nich obsažené ani za jakýkoli účinek, který může z těchto informací vyplynout.
  6. INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA neodpovídá za neoprávněné použití názvů značek, názvů výrobků a obchodních názvů, které nejsou majetkem společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA a které se objevují na těchto webových stránkách, třetími stranami. Společnost neodpovídá za integritu, pravdivost a legálnost obsahu webových odkazů, které jsou přístupné z těchto webových stránek.
  7. Stručně řečeno, uživatel nese výhradní odpovědnost za využití služeb, obsahu, odkazů a hypertextů obsažených na těchto webových stránkách.

KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

Název: INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA
DIČ: A20019923
Sídlo společnosti: Barrio Salbatore sn, 20200 Beasain ( Gipuzkoa)
Zapsána v obchodním rejstříku města Gipuzkoa, list 3537, strana 37, svazek 1178, oddíl.
Telefon: 943805660
E-mail: ghcranes@ghcranes.com

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V souladu s ustanoveními nařízení EU č. 679/2016 a ústavního zákona č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv vás informujeme, že osobní údaje, které nám poskytujete, a ty, které vznikají během vývoje vztahu s vámi, jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Vyřízení žádostí, které nám předkládáte.
 • Poskytování informací o produktech společnosti INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA, přičemž souhlasíte se zasíláním obchodních sdlení e-mailem nebo jinými rovnocennými prostředky elektronické komunikace např. (SMS), které jste nám poskytli.
 • Umožnění účasti na aktivitách a akcích pořádaných společností.
 • Pokud nám zašlete životopis, abychom mohli posoudit vaši kandidaturu v rámci výběrového řízení. V tomto případě musíte uvést středisko nebo střediska INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA, ve kterých byste měli zájem pracovat.
 • Zasílání sdělení jakýmikoliv prostředky, které jste nám poskytli a které se týkají činností prováděných společností a které by vás mohly zajímat.
 • Odpovídání na dotazy, stížnosti a návrhy a provádění všech druhů komunikačních činností.
 • Účetnictví, fiskální a administrativní řízení subjektu.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud dotyčná osoba nebo ten, kdo právně jedná jako její zákonný zástupce, nepožádá o jejich vymazání a dokud to bude vhodné, a tak dlouho, dokud budou nezbytné – včetně potřeby uchovávat je během platných promlčecích lhůt – nebo relevantní pro účel, pro který byly shromážděny nebo zaznamenány.

Uchovávání údajů bude podmíněno zákonnou povinností, kterou má společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA k jejich uchování. Po uplynutí těchto lhůt budou údaje zničeny nebo vymazány, přičemž vymazání, odstranění nebo zničení bude provedeno tak, aby informace obsažené na nosičích nebylo možné obnovit.

Oprávnění

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas udělený dotčenou osobou. Ten je získán výslovně a jednoznačně vyplněním a případným odesláním dokumentů a formulářů v papírové nebo elektronické podobě, ve kterých jsou vaše údaje shromažďovány. Ve všech dokumentech subjektu, které slouží ke shromažďování údajů pro různá použití, jsou uvedeny informativní doložky v souladu s ustanoveními předpisů o ochraně údajů a souhlas je výslovně udělen podpisem subjektu údajů nebo zasláním existujících formulářů na webových stránkách.

Zpracování je rovněž oprávněné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy nebo poskytování služby nabízené subjektům údajů, jejíž jsou smluvní stranou, nebo pro uplatnění předsmluvních opatření na jejich žádost (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) RGPD).

Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA je rovněž oprávněna zpracovávat vaše údaje za účelem plnění právních povinností, které se na ni vztahují, a za účelem uspokojení oprávněných zájmů, pokud nad nimi nepřevažují zájmy nebo základní práva dotčených osob.

Bez ohledu na důvod oprávnění lze souhlas kdykoli odvolat.

Jakým příjemcům budou vaše údaje sděleny

Vaše údaje nebudou předány žádnému subjektu bez vašeho souhlasu, s výjimkou zákonem stanovených předání, v tomto smyslu bude vyžadován váš výslovný souhlas s předáním vašich údajů jakémukoli jinému subjektu.

V důsledku řízení schválených účelů mohou být vaše údaje předány subjektům nebo osobám přímo spojeným se společností INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA a se službami, které tato společnost poskytuje. Vaše osobní údaje budou také k dispozici orgánům veřejné správy, soudcům a soudům, a to za účelem upozornění na případné závazky vyplývající z nakládání s nimi a za předpokladu, že jsou tyto úkoly chráněny zákonem.

Vaše údaje mohou být rovněž předány společnostem, které nám poskytují určitý druh poradenských služeb, údržbu IT, marketing, školení nebo audit. Tyto subjekty mají přístup pouze k osobním údajům, které jsou nezbytné k provádění těchto služeb, a jsou povinny prostřednictvím „smlouvy o zpracování údajů“ zachovávat důvěrnost, nepoužívat informace k jiným účelům a přijmout opatření, která zaručují integritu a dostupnost informací.

Mezinárodní předávání údajů mimo Evropskou unii nebo subjektům, které nesplňují standardy ochrany údajů stanovené nařízením EU č. 679/2016, se nepředpokládá.

Odkud pocházejí vaše údaje?

Osobní údaje zpracovávané společností INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA jsou poskytovány dotyčnou osobou nebo získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Jaké kategorie údajů společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA zpracovává?

Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA zpracovává údaje, které nám poskytnete a které mohou patřit do následujících kategorií:

 • Identifikační a kontaktní údaje.
 • Akademické a profesní údaje.
 • Údaje o zaměstnání.
 • Ekonomické, finanční a pojistné údaje.
 • Obchodní údaje.
Jaká máte práva?

Každá osoba má právo získat potvrzení o tom, zda společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA zpracovává její osobní údaje.

Zúčastněné osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na získání kopie zpracovávaných osobních údajů, na jejich aktualizaci a na žádost o opravu nepřesných údajů, případně na žádost o jejich výmaz, pokud již údaje nejsou mimo jiné nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou zúčastněné strany vznést námitku proti zpracování svých údajů. Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA přestane údaje zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.

Rovněž za určitých okolností stanovených v článku 18 RGPD mohou subjekty údajů požádat o omezení zpracování svých údajů, v takovém případě je bude společnost INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem formulování, výkonu nebo obhajoby nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo konkrétního členského státu.

Případně v důsledku uplatnění práva na výmaz nebo námitku proti zpracování osobních údajů v online prostředí mají subjekty údajů podle judikatury Soudního dvora EU právo být zapomenuty.

V rámci práva na přenositelnost mají subjekty údajů právo získat osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Každý subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, s výjimkami stanovenými v čl. 22 odst. 1 GDPR.

Subjekt údajů má právo na výmaz svých údajů z důvodu zániku účelu, pro který byly údaje zpracovány nebo shromážděny, z důvodu odvolání souhlasu, pokud se jedná o to, co opravňuje zpracování, nebo z jiných důvodů obsažených v čl. 17 GDPR. Výmaz se provede tak, že se přistoupí k výmazu údajů obsažených na automatizovaných nosičích na vysoké úrovni a k fyzickému zničení neautomatizovaných nosičů.

Jak lze práva uplatňovat?

Písemně, vždy s přiloženou kopií občanského průkazu nebo jiného dokladu, který potvrzuje totožnost zúčastněné strany, na adresy uvedené v záhlaví.

Jaké existují kanály pro podávání stížnosti?

Pokud se domníváte, že vašim právům nebylo řádně vyhověno, máte právo podat stížnost u španělské agentury pro ochranu údajů, jejíž kontaktní údaje jsou následující: Telefony: 901 100 099 91.266.35.17 Poštovní adresa: C/ Jorge Juan,6 Madrid (Španělsko).