แหล่งข้อมูล

กำลังการผลิตต่อสัปดาห์ของ GH:

  • เครนขนาดมาตรฐาน 50 ตัว
  • เครนขนาดพิเศษ 1 ตัว
  • รอกและอุปกรณ์ประกอบเครน (crane kits) 40 ชุด
  • Industrial gantries 2 ตัว
  • 0.5 straddle carriers/travelifts

GH จำหน่ายเครนทั้งแบบมาตรฐานและออกแบบได้ตามความต้องการอื่นๆ

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน