คุณภาพ

คุณภาพ

เรานำเสนองานบริการจากทุกแผนกที่สอดประสานกันอย่างดี ทำให้ได้ผลงานภายใต้มาตรฐานสากล เรามีบริการตั้งแต่การผลิตเครน รอก และส่วนประกอบอื่นๆ รวมไปถึงการติดตั้ง การบริการงานซ่อม และปรับปรุงคุณภาพของเครนด้วย ทีมงานของเราประกอบด้วยวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ เปี่ยมด้วยคุณภาพ

หนังสือรับรองและใบอนุญาต:

  • The Office of Technical Inspection (UDT) certificate สำหรับงานซ่อมเครนและส่วนประกอบอื่นๆ
  • เลขที่ใบอนุญาตในการให้บริการงานซ่อมเครนและส่วนประกอบอื่นๆ – no. UD-04-13- N/4-07.
  • หนังสือรับรองในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพของเครน รอก และส่วนประกอบอื่นๆ
  • หนังสือรับรองในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพของเครน รอก และส่วนประกอบอื่นๆ – no. UD-04-13 P/2-07.
  • ISO 9001:2008

เครน รอก แครบและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผลิตโดย GH ผลิตภายใต้มาตรฐานจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพของภาคพื้นยุโรปและโปแลนด์

The Office of Technical Inspection (UDT) certificate for repairs of cranes, hoists and crabsThe Office of Technical Inspection issued a certificate for upgrades of cranes, jib cranes, hoists and crabsISO 9001:2008

gh-quality

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน