Crane kits

Crane kits

Crane Kits มีทั้งแบบมาตรฐาน และออกแบบพิเศษ ใช้ได้กับ Bridge Crane, Gantry และ Suspended crane.

เราจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบเครนทั้งระบบ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย โดยลูกค้าผลิตเฉพาะโครงสร้างคานเท่านั้น

รอกสลิงมีขนาดตั้งแต่ 1-100 ตัน รอกโซ่ขนาดตั้งแต่ 100-5000 กิโลกรัม ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน

ออกแบบตามความต้องการใช้งานทุกประเภท

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน