Automotive gantry crane / Automotive gantry crane on tires

Automotive gantry crane on tires

GH industrial automotive gantry cranes มีขนาดตั้งแต่ 10-400 ตัน ประยุกต์ใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในพื้นที่เปิดกว้าง

สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระ ใช้ได้กับพิกัดน้ำหนักยกสูงๆ

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน