รอก / รอกสำหรับพิกัดน้ำหนักยกสูง

รอกสำหรับพิกัดน้ำหนักยกสูง

เราออกแบบเครนให้สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วในการยก ระยะยกที่ต้องการ และ duty factors ตามสภาพแวดล้อมในการทำงานและความต้องการของลูกค้า

โครงสร้างของรอกสลิงไฟฟ้าของ GHออกแบบตามมาตรฐาน FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION (FEM) และ the standards I.E.C.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน