ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตรอก เครน และส่วนประกอบของเครนทุกประเภท ตั้งแต่ gantry cranes, cantilever cranes, jib cranes, transfer carts, boat hoists, rubber type gantries.

ออกแบบโดยยึดหลักที่ว่า : ต้องเชื่อถือได้ มีความปลอดภัย มีความทนทาน ราคาเหมาะสม และบำรุงรักษาง่าย

GH EOT cranes เคลื่อนย้ายวัสดุ
สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

เรามุ่งตอบสนองความพีงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

เราผลิตเครนมากกว่า 110,000 ตัวโดยประสบการณ์ในการออกแบบงานขนถ่ายวัสดุทั่วโลก

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน