ผลงานอ้างอิง

[Bridge crane & EOT crane] - [อุตสาหกรรมอื่นๆ]

 : Kier Kanden Ossa.  : China. พิกัดน้ำหนักยก: 45t.
 

พิกัดน้ำหนักยก: 40/5t.

Gallery See Download

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40/5t. <br>

: Astilleros Sestao. พิกัดน้ำหนักยก: 63/16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Astilleros Sestao. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63/16t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 75/20t.

Gallery See Download

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 75/20t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 2x125t.

Gallery See Download

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x125t. <br>

: Gamesa. : Burgos, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Brasil.

Gallery See Download

<b> </b>: Brasil. <br>

: Metro de Medellín. : Medellín, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Metro de Medellín. <b> </b>: Medellín, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: MACOGA Engineered Expansion Joints. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: MACOGA Engineered Expansion Joints. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Hysco. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 23,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hysco. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 23,5t. <br>

: Enel Distribución Perú. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t. ช่วงพาด: 40m.

Gallery See Download

<b> </b>: Enel Distribución Perú. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <b>ช่วงพาด</b>: 40m. <br>

: Vidrios del Valle. : Sevilla, España. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Vidrios del Valle. <b> </b>: Sevilla, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Turquía. พิกัดน้ำหนักยก: 2x2,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Turquía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x2,5t. <br>

: Cooperativa Olivarera San Isidro Labrador. : Espejo de Córdoba, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Cooperativa Olivarera San Isidro Labrador. <b> </b>: Espejo de Córdoba, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Archidona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archidona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Archidona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archidona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Hierros Arroyo de Bailen. : Jaen, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hierros Arroyo de Bailen. <b> </b>: Jaen, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Embraer. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 2,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Embraer. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2,5t. <br>

: Ipatinga, Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Ipatinga, Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: GCB. : El Harrach - Argelia. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 17m.

Gallery See Download

<b> </b>: GCB. <b> </b>: El Harrach - Argelia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 17m. <br>

: Parque Industrial León-Bajio (PILBA). : León, Gto., México. พิกัดน้ำหนักยก: 10/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Parque Industrial León-Bajio (PILBA). <b> </b>: León, Gto., México. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10/5t. <br>

: Cosider. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t. ช่วงพาด: 23m.

Gallery See Download

<b> </b>: Cosider. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <b>ช่วงพาด</b>: 23m. <br>

: EPM. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 160/25t. ช่วงพาด: 12,3m.

Gallery See Download

<b> </b>: EPM. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 160/25t. <b>ช่วงพาด</b>: 12,3m. <br>

: D.H. Systems. : Gran Buenos Aires, Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: D.H. Systems. <b> </b>: Gran Buenos Aires, Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Kier Kanden Ossa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 45t.

Gallery See Download

<b> </b>: Kier Kanden Ossa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 45t. <br>

: Archyrodom. พิกัดน้ำหนักยก: 25/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archyrodom. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/5t. <br>

: Metrocompost. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Metrocompost. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: TZ. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 50t/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: TZ. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t/10t. <br>

: Citic Censa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Citic Censa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Citic Censa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 250t/80t.

Gallery See Download

<b> </b>: Citic Censa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 250t/80t. <br>

: Leighton. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Leighton. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Leighton. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Leighton. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Rooftec. : Parque Industrial Quito, Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 25m. : 7m.

Gallery See Download

<b> </b>: Rooftec. <b> </b>: Parque Industrial Quito, Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 25m. <b> </b>: 7m. <br>

: ATLL Concessio­naria. : Sant Joan Despí, España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: ATLL Concessio­naria. <b> </b>: Sant Joan Despí, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Alcon. : Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Alcon. <b> </b>: Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Romi. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Romi. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: HHI. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: HHI. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Gonvarri. พิกัดน้ำหนักยก: 35/16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gonvarri. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35/16t. <br>

: Gamesa. : Lerma, España. พิกัดน้ำหนักยก: 63t/25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Lerma, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63t/25t. <br>

: Gamesa. : Burgos, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 17,42 m.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 17,42 m. <br>

: Sylvest. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sylvest. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Fagor Arrasate. : Kunshan, China. พิกัดน้ำหนักยก: 40/6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Fagor Arrasate. <b> </b>: Kunshan, China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40/6,3t. <br>

: Meycagesal. : Puerto Real Cadiz, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Meycagesal. <b> </b>: Puerto Real Cadiz, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Geely. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 50/25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Geely. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/25t. <br>

: Gestamp. : Almussafes, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20/10t. ช่วงพาด: 29000mm.

Gallery See Download

<b> </b>: Gestamp. <b> </b>: Almussafes, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20/10t. <b>ช่วงพาด</b>: 29000mm. <br>

: Grupos DSA - Desarrollo de Sistemas Avanzados, S.L.. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupos DSA - Desarrollo de Sistemas Avanzados, S.L.. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Spirax Sarco. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Spirax Sarco. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Renault. : Valladolid, España. พิกัดน้ำหนักยก: 35/35t.

Gallery See Download

<b> </b>: Renault. <b> </b>: Valladolid, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35/35t. <br>

: Hafslund. : Noruega. พิกัดน้ำหนักยก: 70t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hafslund. <b> </b>: Noruega. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 70t. <br>

: CMP. : Sudeste de Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: CMP. <b> </b>: Sudeste de Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Aluminios Cortizo. : Padron, España. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Aluminios Cortizo. <b> </b>: Padron, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Sogama.

Gallery See Download

<b> </b>: Sogama. <br>

: Imco. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Imco. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: GCZ. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: GCZ. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/10t. <br>

: Shougang Hierro Perú S.A.A.. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Shougang Hierro Perú S.A.A.. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32/5t. <br>

: Majes Siguas. : Arequipa, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Majes Siguas. <b> </b>: Arequipa, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Machu picchu foods SAC. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Machu picchu foods SAC. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Llaxta. : Ica, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t+12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Llaxta. <b> </b>: Ica, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t+12,5t. <br>

: Zamine. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Fermar S.A.. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Fermar S.A.. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Engie. : Chilca, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Engie. <b> </b>: Chilca, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Stone Sur, S.L.. : Sevilla, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Stone Sur, S.L.. <b> </b>: Sevilla, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Finanzauto. : Barcelona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Finanzauto. <b> </b>: Barcelona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: CIE Automotive RUS. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 24/15t.

Gallery See Download

<b> </b>: CIE Automotive RUS. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 24/15t. <br>

: CIE Automotive RUS. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 2t.

Gallery See Download

<b> </b>: CIE Automotive RUS. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <br>

: Cespa. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Cespa. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Cementownia Warta. : Poland. พิกัดน้ำหนักยก: 10,5t. ช่วงพาด: 17m.

Gallery See Download

<b> </b>: Cementownia Warta. <b> </b>: Poland. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 17m. <br>

: Global Steel Wire. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 2x15t.

Gallery See Download

<b> </b>: Global Steel Wire. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x15t. <br>

: Ecoparque Toledo. : Toledo, España. พิกัดน้ำหนักยก: 14t.

Gallery See Download

<b> </b>: Ecoparque Toledo. <b> </b>: Toledo, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 14t. <br>

: Dominio de Queiron, S.L.. พิกัดน้ำหนักยก: 6,5t. ช่วงพาด: 14,55 m.

Gallery See Download

<b> </b>: Dominio de Queiron, S.L.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,55 m. <br>

: Hyundai. : Rosarito, México. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hyundai. <b> </b>: Rosarito, México. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: LOMBOSER - Metalúrgica, S.A.. : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 19,56 mts. : 5,37 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: LOMBOSER -  Metalúrgica, S.A.. <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,56 mts. <b> </b>: 5,37 mts. <br>

: LOMBOSER - Metalúrgica, S.A.. : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 2t. ช่วงพาด: 14,2 mts. : 4,67 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: LOMBOSER -  Metalúrgica, S.A.. <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,2 mts. <b> </b>: 4,67 mts. <br>

: Empresa Industrial Sampedro, S.A.. : Guimarães, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 2t. ช่วงพาด: 15 mts. : 6,3 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Empresa Industrial Sampedro, S.A.. <b> </b>: Guimarães, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <b>ช่วงพาด</b>: 15 mts. <b> </b>: 6,3 mts. <br>

: Megafusão, Lda. : Guimarães, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 15,4 mts. : 5,5 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Megafusão, Lda. <b> </b>: Guimarães, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 15,4 mts. <b> </b>: 5,5 mts. <br>

: O Feliz - Painel, Lda.. : Braga, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 19,25 mts. : 9,73 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: O Feliz - Painel, Lda.. <b> </b>: Braga, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,25 mts. <b> </b>: 9,73 mts. <br>

: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 14,68 mts. : 12 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,68 mts. <b> </b>: 12 mts. <br>

: GESTAMP AVEIRO - Ind. de Acessórios de Automóveis, S.A. : Oliveira de Azeméis, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 20/16t. ช่วงพาด: 19 mts. : 6,06 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: GESTAMP AVEIRO - Ind. de Acessórios de Automóveis, S.A. <b> </b>: Oliveira de Azeméis, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20/16t. <b>ช่วงพาด</b>: 19 mts. <b> </b>: 6,06 mts. <br>

: Transportes Ferrão & Martins, Lda. : Arganil, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 14,4 mts. : 6,06 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Transportes Ferrão & Martins, Lda. <b> </b>: Arganil, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,4 mts. <b> </b>: 6,06 mts. <br>

: Stolt Sea Fram. : Galicia, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Stolt Sea Fram. <b> </b>: Galicia, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Coated Solutions. : Raos. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Coated Solutions. <b> </b>: Raos. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: GH Tailandia. : Tailandia. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t + 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: GH Tailandia. <b> </b>: Tailandia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t + 12,5t. <br>

: Solomold, Unipessoal Lda.. : Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 10,4 mts. : 4,65 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Solomold, Unipessoal Lda.. <b> </b>: Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 10,4 mts. <b> </b>: 4,65 mts. <br>

: Ramadastorax, S.A.. : Ovar. พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 14,5 mts. : 6 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Ramadastorax, S.A.. <b> </b>: Ovar. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,5 mts. <b> </b>: 6 mts. <br>

: MOTRINDE - Montagens Técnicas e Rep. Industriais, S.A.. : Cacia - Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 10 Ton. + 10/5 Ton. ช่วงพาด: 19 mts. : 7 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: MOTRINDE - Montagens Técnicas e Rep. Industriais, S.A.. <b> </b>: Cacia - Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10 Ton. + 10/5 Ton. <b>ช่วงพาด</b>: 19 mts. <b> </b>: 7 mts. <br>

: FUNDIVEN - Fundição Venezuela, S.A.. : Águeda. พิกัดน้ำหนักยก: 25t. ช่วงพาด: 19,26 mts. : 9,21 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: FUNDIVEN - Fundição Venezuela, S.A.. <b> </b>: Águeda. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,26 mts. <b> </b>: 9,21 mts. <br>

: Gerdau Metaldom. : Republica Dominicana. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gerdau Metaldom. <b> </b>: Republica Dominicana. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Gonvarri. : Wrzesnia. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gonvarri. <b> </b>: Wrzesnia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Industrias Lekue. : Sevilla. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Industrias Lekue. <b> </b>: Sevilla. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: UM Corporation. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: UM Corporation. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Aceros IMS. : Zaragoza. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Aceros IMS. <b> </b>: Zaragoza. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Power Electronics. : lliria (Valencia). พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 24,1m.

Gallery See Download

<b> </b>: Power Electronics. <b> </b>: lliria (Valencia). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,1m. <br>

: Albico. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Albico. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Avianca. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Avianca. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: JE Jaimes Ingenieros. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: JE Jaimes Ingenieros. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Imbera Cooling. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Imbera Cooling. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Gamesa. : Burgos. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Maquinaria Colas. พิกัดน้ำหนักยก: 12/12t.

Gallery See Download

<b> </b>: Maquinaria Colas. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12/12t. <br>

: Haize Sica. : Santa Fe. พิกัดน้ำหนักยก: 50t.

Gallery See Download

<b> </b>: Haize Sica. <b> </b>: Santa Fe. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: METAZA S.A.. : Cali, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 24,5 m. : 10m.

Gallery See Download

<b> </b>: METAZA S.A.. <b> </b>: Cali, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,5 m. <b> </b>: 10m. <br>

: Talleres FF CC ROCA. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Talleres FF CC ROCA. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Rovella Carranza S.A.. : Alto Reyes, Jujuy. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Rovella Carranza S.A.. <b> </b>: Alto Reyes, Jujuy. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Oilfield Production Services. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Oilfield Production Services. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Edenor / Pampa Energía. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Edenor / Pampa Energía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Spirax Sarco Argentina. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t. ช่วงพาด: 15m.

Gallery See Download

<b> </b>: Spirax Sarco Argentina. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <b>ช่วงพาด</b>: 15m. <br>

: Gestión Vizcaína de patrimonios, S.L.. พิกัดน้ำหนักยก: 2x5t. ช่วงพาด: 16,924m.

Gallery See Download

<b> </b>: Gestión Vizcaína de patrimonios, S.L.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x5t. <b>ช่วงพาด</b>: 16,924m. <br>

: Crucianelli. : Armstrong, Provincia de Santa Fe. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3 y 10 t.. ช่วงพาด: 27m.

Gallery See Download

<b> </b>: Crucianelli. <b> </b>: Armstrong, Provincia de Santa Fe. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3 y 10 t.. <b>ช่วงพาด</b>: 27m. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Mecanizados Damfer, S.A.. : Vitoria-Gasteiz. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Mecanizados Damfer, S.A.. <b> </b>: Vitoria-Gasteiz. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: UTE Itercon-Zikoitz. : Michelin España Portugal, S.A.. พิกัดน้ำหนักยก: 32t. ช่วงพาด: 8,8.

Gallery See Download

<b> </b>: UTE Itercon-Zikoitz. <b> </b>: Michelin España Portugal, S.A.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <b>ช่วงพาด</b>: 8,8. <br>

: Woco Tech. : Querétaro. พิกัดน้ำหนักยก: 10+6t.

Gallery See Download

<b> </b>: Woco Tech. <b> </b>: Querétaro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10+6t. <br>

: Tubocreto. : Lagos de Moreno, Jalisco. พิกัดน้ำหนักยก: 30 Tn.

Gallery See Download

<b> </b>: Tubocreto. <b> </b>: Lagos de Moreno, Jalisco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 30 Tn. <br>

: FCC. : Presa de Castrovido (Terrazas - Burgos). พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: FCC. <b> </b>: Presa de Castrovido (Terrazas - Burgos). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Wawrzyniak. : Zbiersk. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Wawrzyniak. <b> </b>: Zbiersk. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Posco. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 9,6t.

Gallery See Download

<b> </b>: Posco. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 9,6t. <br>

: Mostostal. : Szczecin, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 15t.

Gallery See Download

<b> </b>: Mostostal. <b> </b>: Szczecin, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 15t. <br>

: Konstal. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Konstal. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Arcelor Mittal. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 8+8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Arcelor Mittal. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8+8t. <br>

: Walter Pack. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Walter Pack. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Tusar. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Tusar. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Powergas. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Powergas. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Voith. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Voith. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Ingersoll Rand. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Ingersoll Rand. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Grupo Antolin. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 25/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupo Antolin. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/10t. <br>

: Bonatrans. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bonatrans. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: NEA. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: NEA. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Beckmann Volmer Technology. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Beckmann Volmer Technology. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Maquinaria Colas. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Maquinaria Colas. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Acciona. พิกัดน้ำหนักยก: 180/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Acciona. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 180/10t. <br>

: Datek. : Central eléctrica de Rosten (Noruega). พิกัดน้ำหนักยก: 130/10/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Datek. <b> </b>: Central eléctrica de Rosten (Noruega). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 130/10/10t. <br>

: Bodegas Pago de los Capellanes. : Bodegas Pago de los Capellanes. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: IK4-Ideko. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: IK4-Ideko. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Grupo Cuñado. : Lima, Perú.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupo Cuñado. <b> </b>: Lima, Perú. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Barloworld Finanzauto. : Dos Hermanas, Sevilla. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Barloworld Finanzauto. <b> </b>: Dos Hermanas, Sevilla. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>
 

พิกัดน้ำหนักยก: 40/5t.

Gallery See Download

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40/5t. <br>

: MACOGA Engineered Expansion Joints. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: MACOGA Engineered Expansion Joints. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Hysco. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 23,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hysco. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 23,5t. <br>

: Vidrios del Valle. : Sevilla, España. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Vidrios del Valle. <b> </b>: Sevilla, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Turquía. พิกัดน้ำหนักยก: 2x2,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Turquía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x2,5t. <br>

: Cooperativa Olivarera San Isidro Labrador. : Espejo de Córdoba, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Cooperativa Olivarera San Isidro Labrador. <b> </b>: Espejo de Córdoba, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Archidona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archidona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Archidona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archidona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Hierros Arroyo de Bailen. : Jaen, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hierros Arroyo de Bailen. <b> </b>: Jaen, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Balsa del Cadimo, Jaén, España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Balsa del Cadimo, Jaén, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Ipatinga, Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Ipatinga, Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Minas Gerais, Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 2,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Minas Gerais, Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2,5t. <br>

: CO.ME.A, SrL. : Scauri, Italia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 13m.

Gallery See Download

<b> </b>: CO.ME.A, SrL. <b> </b>: Scauri, Italia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 13m. <br>

: GCB. : El Harrach - Argelia. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 17m.

Gallery See Download

<b> </b>: GCB. <b> </b>: El Harrach - Argelia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 17m. <br>

: Parque Industrial León-Bajio (PILBA). : León, Gto., México. พิกัดน้ำหนักยก: 10/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Parque Industrial León-Bajio (PILBA). <b> </b>: León, Gto., México. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10/5t. <br>

: Sonelgaz SPE (Société Production Electricité). : Algeria. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sonelgaz SPE (Société Production Electricité). <b> </b>: Algeria. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Cosider. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t. ช่วงพาด: 23m.

Gallery See Download

<b> </b>: Cosider. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <b>ช่วงพาด</b>: 23m. <br>

: EPM. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 160/25t. ช่วงพาด: 12,3m.

Gallery See Download

<b> </b>: EPM. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 160/25t. <b>ช่วงพาด</b>: 12,3m. <br>

: D.H. Systems. : Gran Buenos Aires, Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: D.H. Systems. <b> </b>: Gran Buenos Aires, Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Kier Kanden Ossa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 45t.

Gallery See Download

<b> </b>: Kier Kanden Ossa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 45t. <br>

: Estimin Green. : United Kingdom. พิกัดน้ำหนักยก: 32/6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Estimin Green. <b> </b>: United Kingdom. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32/6,3t. <br>

: Archyrodom. พิกัดน้ำหนักยก: 25/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Archyrodom. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/5t. <br>

: Inneo. : Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Inneo. <b> </b>: Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Precon Linyi. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t+12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Precon Linyi. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t+12,5t. <br>

: Londres. พิกัดน้ำหนักยก: 18t.

Gallery See Download

<b> </b>: Londres. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 18t. <br>

: Metrocompost. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Metrocompost. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: TZ. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 50t/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: TZ. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t/10t. <br>

: Citic Censa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Citic Censa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Citic Censa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 75t.

Gallery See Download

<b> </b>: Citic Censa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 75t. <br>

: Citic Censa. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 250t/80t.

Gallery See Download

<b> </b>: Citic Censa. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 250t/80t. <br>

: Acciona. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Acciona. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Andrytz Hydro. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 50t/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Andrytz Hydro. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t/10t. <br>

: Leighton. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Leighton. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Leighton. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Leighton. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Rooftec. : Parque Industrial Quito, Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 25m. : 7m.

Gallery See Download

<b> </b>: Rooftec. <b> </b>: Parque Industrial Quito, Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 25m. <b> </b>: 7m. <br>

: ATLL Concessio­naria. : Sant Joan Despí, España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: ATLL Concessio­naria. <b> </b>: Sant Joan Despí, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Cuel. : Tailandia. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Cuel. <b> </b>: Tailandia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Alcon. : Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Alcon. <b> </b>: Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Romi. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Romi. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: Odebrecht. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

Gallery See Download

<b> </b>: Odebrecht. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: HHI. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: HHI. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Gonvarri. พิกัดน้ำหนักยก: 35/16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gonvarri. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35/16t. <br>

: Gestamp. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gestamp. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Gamesa. : Lerma, España. พิกัดน้ำหนักยก: 63t/25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Lerma, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63t/25t. <br>

: Gamesa. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Sylvest. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sylvest. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Fagor Arrasate. : Kunshan, China. พิกัดน้ำหนักยก: 40/6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Fagor Arrasate. <b> </b>: Kunshan, China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40/6,3t. <br>

: Viadic de Langeais. : Langeais, Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 70t. ช่วงพาด: 12,246m.

Gallery See Download

<b> </b>: Viadic de Langeais. <b> </b>: Langeais, Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 70t. <b>ช่วงพาด</b>: 12,246m. <br>

: Grupos DSA - Desarrollo de Sistemas Avanzados, S.L.. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupos DSA - Desarrollo de Sistemas Avanzados, S.L.. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Spirax Sarco. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Spirax Sarco. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Metalsider. : Kouba, Argelia. พิกัดน้ำหนักยก: 2x16t/5t. ช่วงพาด: 22,146m.

Gallery See Download

<b> </b>: Metalsider. <b> </b>: Kouba, Argelia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x16t/5t. <b>ช่วงพาด</b>: 22,146m. <br>

: CMP. : Sudeste de Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: CMP. <b> </b>: Sudeste de Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Evertz. : Sudeste de Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 120t.

Gallery See Download

<b> </b>: Evertz. <b> </b>: Sudeste de Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 120t. <br>

: Giraud. : Sudeste de Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Giraud. <b> </b>: Sudeste de Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Aluminios Cortizo. : Padron, España. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Aluminios Cortizo. <b> </b>: Padron, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Puente Pumarejo. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 30t.

Gallery See Download

<b> </b>: Puente Pumarejo. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 30t. <br>

: Imco. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Imco. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: GCZ. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: GCZ. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/10t. <br>

: Austin. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

Gallery See Download

<b> </b>: Austin. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Shougang Hierro Perú S.A.A.. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Shougang Hierro Perú S.A.A.. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32/5t. <br>

: Machu picchu foods SAC. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Machu picchu foods SAC. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Llaxta. : Ica, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t+12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Llaxta. <b> </b>: Ica, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t+12,5t. <br>

: Zamine. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Zamine. : Lurin, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurin, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: Stone Sur, S.L.. : Sevilla, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Stone Sur, S.L.. <b> </b>: Sevilla, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Riobamba. : Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Riobamba. <b> </b>: Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Cementownia Warta. : Poland. พิกัดน้ำหนักยก: 10,5t. ช่วงพาด: 17m.

Gallery See Download

<b> </b>: Cementownia Warta. <b> </b>: Poland. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 17m. <br>

: Wurth. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Wurth. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Dominio de Queiron, S.L.. พิกัดน้ำหนักยก: 6,5t. ช่วงพาด: 14,55 m.

Gallery See Download

<b> </b>: Dominio de Queiron, S.L.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,55 m. <br>

: Hyundai. : Rosarito, México. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Hyundai. <b> </b>: Rosarito, México. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: LOMBOSER - Metalúrgica, S.A.. : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 19,56 mts. : 5,37 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: LOMBOSER -  Metalúrgica, S.A.. <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,56 mts. <b> </b>: 5,37 mts. <br>

: LOMBOSER - Metalúrgica, S.A.. : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 2t. ช่วงพาด: 14,2 mts. : 4,67 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: LOMBOSER -  Metalúrgica, S.A.. <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,2 mts. <b> </b>: 4,67 mts. <br>

: Empresa Industrial Sampedro, S.A.. : Guimarães, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 2t. ช่วงพาด: 15 mts. : 6,3 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Empresa Industrial Sampedro, S.A.. <b> </b>: Guimarães, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <b>ช่วงพาด</b>: 15 mts. <b> </b>: 6,3 mts. <br>

: Megafusão, Lda. : Guimarães, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 15,4 mts. : 5,5 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Megafusão, Lda. <b> </b>: Guimarães, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 15,4 mts. <b> </b>: 5,5 mts. <br>

: O Feliz - Painel, Lda.. : Braga, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 19,25 mts. : 9,73 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: O Feliz - Painel, Lda.. <b> </b>: Braga, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,25 mts. <b> </b>: 9,73 mts. <br>

: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . : Aveiro, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 14,68 mts. : 12 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . <b> </b>: Aveiro, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,68 mts. <b> </b>: 12 mts. <br>

: Transportes Ferrão & Martins, Lda. : Arganil, Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 14,4 mts. : 6,06 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Transportes Ferrão & Martins, Lda. <b> </b>: Arganil, Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,4 mts. <b> </b>: 6,06 mts. <br>

: Coated Solutions. : Raos. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Coated Solutions. <b> </b>: Raos. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: GH Tailandia. : Tailandia. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t + 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: GH Tailandia. <b> </b>: Tailandia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t + 12,5t. <br>

: Solomold, Unipessoal Lda.. : Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 10,4 mts. : 4,65 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Solomold, Unipessoal Lda.. <b> </b>: Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 10,4 mts. <b> </b>: 4,65 mts. <br>

: Ramadastorax, S.A.. : Ovar. พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 14,5 mts. : 6 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: Ramadastorax, S.A.. <b> </b>: Ovar. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,5 mts. <b> </b>: 6 mts. <br>

: MOTRINDE - Montagens Técnicas e Rep. Industriais, S.A.. : Cacia - Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 10 Ton. + 10/5 Ton. ช่วงพาด: 19 mts. : 7 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: MOTRINDE - Montagens Técnicas e Rep. Industriais, S.A.. <b> </b>: Cacia - Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10 Ton. + 10/5 Ton. <b>ช่วงพาด</b>: 19 mts. <b> </b>: 7 mts. <br>

: FUNDIVEN - Fundição Venezuela, S.A.. : Águeda. พิกัดน้ำหนักยก: 25t. ช่วงพาด: 19,26 mts. : 9,21 mts.

Gallery See Download

<b> </b>: FUNDIVEN - Fundição Venezuela, S.A.. <b> </b>: Águeda. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,26 mts. <b> </b>: 9,21 mts. <br>

: Gonvarri. : Wrzesnia. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gonvarri. <b> </b>: Wrzesnia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Industrias Lekue. : Sevilla. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Industrias Lekue. <b> </b>: Sevilla. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Albico. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Albico. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Avianca. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Avianca. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: JE Jaimes Ingenieros. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: JE Jaimes Ingenieros. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Imbera Cooling. : Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Imbera Cooling. <b> </b>: Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Maquinaria Colas. พิกัดน้ำหนักยก: 12/12t.

Gallery See Download

<b> </b>: Maquinaria Colas. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12/12t. <br>

: Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 500kg.

Gallery See Download

<b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 500kg. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Talleres FF CC ROCA. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Talleres FF CC ROCA. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Rovella Carranza S.A.. : Alto Reyes, Jujuy. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Rovella Carranza S.A.. <b> </b>: Alto Reyes, Jujuy. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Oilfield Production Services. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Oilfield Production Services. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Yamana Gold Inc. : Cerro Moro, Provincia de Santa Cruz. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Yamana Gold Inc. <b> </b>: Cerro Moro, Provincia de Santa Cruz. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Spirax Sarco Argentina. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t. ช่วงพาด: 15m.

Gallery See Download

<b> </b>: Spirax Sarco Argentina. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <b>ช่วงพาด</b>: 15m. <br>

: Gestión Vizcaína de patrimonios, S.L.. พิกัดน้ำหนักยก: 2x5t. ช่วงพาด: 16,924m.

Gallery See Download

<b> </b>: Gestión Vizcaína de patrimonios, S.L.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x5t. <b>ช่วงพาด</b>: 16,924m. <br>

: Crucianelli. : Armstrong, Provincia de Santa Fe. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3 y 10 t.. ช่วงพาด: 27m.

Gallery See Download

<b> </b>: Crucianelli. <b> </b>: Armstrong, Provincia de Santa Fe. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3 y 10 t.. <b>ช่วงพาด</b>: 27m. <br>

: Imagro Construction SRL. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t. ช่วงพาด: 27,2. : 25,5.

Gallery See Download

<b> </b>: Imagro Construction SRL. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <b>ช่วงพาด</b>: 27,2. <b> </b>: 25,5. <br>

: Mecanizados Damfer, S.A.. : Vitoria-Gasteiz. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Mecanizados Damfer, S.A.. <b> </b>: Vitoria-Gasteiz. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: UTE Itercon-Zikoitz. : Michelin España Portugal, S.A.. พิกัดน้ำหนักยก: 32t. ช่วงพาด: 8,8.

Gallery See Download

<b> </b>: UTE Itercon-Zikoitz. <b> </b>: Michelin España Portugal, S.A.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <b>ช่วงพาด</b>: 8,8. <br>

: Nissan. : Resende (Rio de Janeiro). พิกัดน้ำหนักยก: 35/16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Nissan. <b> </b>: Resende (Rio de Janeiro). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35/16t. <br>

: Constructora Queiroz Galvao. : El salvador. พิกัดน้ำหนักยก: 90/15t. ช่วงพาด: 19,7m.

Gallery See Download

<b> </b>: Constructora Queiroz Galvao. <b> </b>: El salvador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 90/15t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,7m. <br>

: SAKANA SCOOP. : Alsasua. พิกัดน้ำหนักยก: 63/40t.

Gallery See Download

<b> </b>: SAKANA SCOOP. <b> </b>: Alsasua. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63/40t. <br>

: Sakana. : Alsasua. พิกัดน้ำหนักยก: 63/40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sakana. <b> </b>: Alsasua. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63/40t. <br>

: Budimex, S.A.. : Varsovia (Polonia). พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 18,35m. : 37m.

Gallery See Download

<b> </b>: Budimex, S.A.. <b> </b>: Varsovia (Polonia). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 18,35m. <b> </b>: 37m. <br>

: Port à Sec des Eaux blanches. : Sete (France). พิกัดน้ำหนักยก: 2,5t. ช่วงพาด: 20m.

Gallery See Download

<b> </b>: Port à Sec des Eaux blanches. <b> </b>: Sete (France). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 20m. <br>

: Arri. : Arri.

Gallery See Download

<b> </b>: Arri. <b> </b>: Arri. <br>

: Woco Tech. : Querétaro. พิกัดน้ำหนักยก: 10+6t.

Gallery See Download

<b> </b>: Woco Tech. <b> </b>: Querétaro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10+6t. <br>

: Tubocreto. : Lagos de Moreno, Jalisco. พิกัดน้ำหนักยก: 30 Tn.

Gallery See Download

<b> </b>: Tubocreto. <b> </b>: Lagos de Moreno, Jalisco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 30 Tn. <br>

: FCC. : Presa de Castrovido (Terrazas - Burgos). พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: FCC. <b> </b>: Presa de Castrovido (Terrazas - Burgos). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Wawrzyniak. : Zbiersk. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Wawrzyniak. <b> </b>: Zbiersk. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Mostostal. : Szczecin, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 15t.

Gallery See Download

<b> </b>: Mostostal. <b> </b>: Szczecin, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 15t. <br>

: Konstal. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Konstal. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Arcelor Mittal. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 8+8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Arcelor Mittal. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8+8t. <br>

: Walter Pack. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Walter Pack. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Tusar. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Tusar. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Powergas. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Powergas. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Voith. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Voith. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Ingersoll Rand. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Ingersoll Rand. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Grupo Antolin. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 25/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupo Antolin. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/10t. <br>

: Bonatrans. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bonatrans. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: NEA. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: NEA. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: DBJV. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 50t + 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: DBJV. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t + 32t. <br>

: Beckmann Volmer Technology. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Beckmann Volmer Technology. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Bemo Rail. พิกัดน้ำหนักยก: 20+20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bemo Rail. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20+20t. <br>

: Maquinaria Colas. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Maquinaria Colas. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Epce. : Riobamba, Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Epce. <b> </b>: Riobamba, Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Acciona. พิกัดน้ำหนักยก: 180/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Acciona. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 180/10t. <br>

: Datek. : Central eléctrica de Rosten (Noruega). พิกัดน้ำหนักยก: 130/10/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Datek. <b> </b>: Central eléctrica de Rosten (Noruega). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 130/10/10t. <br>

: Bodegas Pago de los Capellanes. : Bodegas Pago de los Capellanes. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: IK4-Ideko. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: IK4-Ideko. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Esco. : Cajamarca, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

Gallery See Download

<b> </b>: Esco. <b> </b>: Cajamarca, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: Grupo Cuñado. : Lima, Perú.

Gallery See Download

<b> </b>: Grupo Cuñado. <b> </b>: Lima, Perú. <br>

: Barloworld Finanzauto. : Dos Hermanas, Sevilla. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Barloworld Finanzauto. <b> </b>: Dos Hermanas, Sevilla. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน