ผลงานอ้างอิง

[Gantry crane] - [การขนถ่ายหิน]

 : Filstone.  : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.
 

: Graniluro. : Pontevedra, España. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Graniluro. <b> </b>: Pontevedra, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 21t. ช่วงพาด: 68,1m. : 21,2m.

Gallery See Download

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 21t. <b>ช่วงพาด</b>: 68,1m. <b> </b>: 21,2m. <br>

: Metro de Perú. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 4x10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Metro de Perú. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 4x10t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

Gallery See Download

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Filstone. : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Filstone. <b> </b>: Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: CO.ME.A, SrL. : Scauri, Italia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 13m.

Gallery See Download

<b> </b>: CO.ME.A, SrL. <b> </b>: Scauri, Italia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 13m. <br>

: Sendin. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 2x5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sendin. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x5t. <br>

: Sonelgaz SPE (Société Production Electricité). : Algeria. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Sonelgaz SPE (Société Production Electricité). <b> </b>: Algeria. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Estimin Green. : United Kingdom. พิกัดน้ำหนักยก: 32/6,3t.

Gallery See Download

<b> </b>: Estimin Green. <b> </b>: United Kingdom. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32/6,3t. <br>

: Inneo. : Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Inneo. <b> </b>: Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Precon Linyi. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t+12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Precon Linyi. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t+12,5t. <br>

: Londres. พิกัดน้ำหนักยก: 18t.

Gallery See Download

<b> </b>: Londres. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 18t. <br>

: Acciona. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Acciona. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Andrytz Hydro. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 50t/10t.

Gallery See Download

<b> </b>: Andrytz Hydro. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t/10t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 21t. ช่วงพาด: 68,1m. : 21,2m.

Gallery See Download

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 21t. <b>ช่วงพาด</b>: 68,1m. <b> </b>: 21,2m. <br>

: Cuel. : Tailandia. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Cuel. <b> </b>: Tailandia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Odebrecht. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

Gallery See Download

<b> </b>: Odebrecht. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Gamesa. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: Gamesa. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Lee Machinery (Thailand) CO., LTD.. : Nonthaburi, Thailand. พิกัดน้ำหนักยก: 2x50t. ช่วงพาด: 37,27m. : 18m.

Gallery See Download

<b> </b>: Lee Machinery (Thailand) CO., LTD.. <b> </b>: Nonthaburi, Thailand. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x50t. <b>ช่วงพาด</b>: 37,27m. <b> </b>: 18m. <br>

: Giraud. : Sudeste de Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

Gallery See Download

<b> </b>: Giraud. <b> </b>: Sudeste de Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Austin. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

Gallery See Download

<b> </b>: Austin. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Majes Siguas. : Arequipa, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: Majes Siguas. <b> </b>: Arequipa, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Zamine. : Lurin, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurin, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: Riobamba. : Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Riobamba. <b> </b>: Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Wurth. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

Gallery See Download

<b> </b>: Wurth. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: El Burullus Power Plant Project. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: El Burullus Power Plant Project. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <br>

: UTE Olmedo. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

Gallery See Download

<b> </b>: UTE Olmedo. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

Gallery See Download

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Imagro Construction SRL. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t. ช่วงพาด: 27,2. : 25,5.

Gallery See Download

<b> </b>: Imagro Construction SRL. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <b>ช่วงพาด</b>: 27,2. <b> </b>: 25,5. <br>

: DBJV. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 50t + 32t.

Gallery See Download

<b> </b>: DBJV. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t + 32t. <br>

: Bemo Rail. พิกัดน้ำหนักยก: 20+20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Bemo Rail. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20+20t. <br>

: Epce. : Riobamba, Ecuador. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

Gallery See Download

<b> </b>: Epce. <b> </b>: Riobamba, Ecuador. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Esco. : Cajamarca, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

Gallery See Download

<b> </b>: Esco. <b> </b>: Cajamarca, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

Gallery See Download

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>
 

: Graniluro. : Pontevedra, España. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Graniluro. <b> </b>: Pontevedra, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Enel Distribución Perú. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t. ช่วงพาด: 40m.

Gallery See Download

<b> </b>: Enel Distribución Perú. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <b>ช่วงพาด</b>: 40m. <br>

: Filstone. : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 42/42t.

Gallery See Download

<b> </b>: Filstone. <b> </b>: Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 42/42t. <br>

: Filstone. : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

Gallery See Download

<b> </b>: Filstone. <b> </b>: Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน