ผลงานของเรา

เกี่ยวกับอากาศยาน 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมต่อเรือ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมยานยนต์ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

งานก่อสร้างเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมพลังงาน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมรถไฟ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

Container crane 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

การขนถ่ายเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

การขนถ่ายหิน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

ท่าจอดเรือ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

งานสาธารณูปโภค 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมกระดาษ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและของเสีย 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมอื่นๆ 8 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Datek. <b> </b>: Central eléctrica de Rosten (Noruega). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 130/10/10t. <br>

: Datek. : Central eléctrica de Rosten (Noruega). พิกัดน้ำหนักยก: 130/10/10t.

<b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b> </b>: Bodegas Pago de los Capellanes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Bodegas Pago de los Capellanes. : Bodegas Pago de los Capellanes. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

<b> </b>: IK4-Ideko. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: IK4-Ideko. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

<b> </b>: Esco. <b> </b>: Cajamarca, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

: Esco. : Cajamarca, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

<b> </b>: Zamine. <b> </b>: Lurín, Lima, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/20t. <br>

: Zamine. : Lurín, Lima, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


งานบริการเกี่ยวกับเครน