ผลงานของเรา

เกี่ยวกับอากาศยาน 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมต่อเรือ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมยานยนต์ 2 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: GESTAMP AVEIRO - Ind. de Acessórios de Automóveis, S.A. <b> </b>: Oliveira de Azeméis. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20/16t. <b>ช่วงพาด</b>: 19 mts. <b> </b>: 6,06 mts. <br>

: GESTAMP AVEIRO - Ind. de Acessórios de Automóveis, S.A. : Oliveira de Azeméis. พิกัดน้ำหนักยก: 20/16t. ช่วงพาด: 19 mts. : 6,06 mts.

<b> </b>: UM Corporation. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: UM Corporation. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

งานก่อสร้างเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมพลังงาน 5 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Power Electronics. <b> </b>: lliria (Valencia). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,1m. <br>

: Power Electronics. : lliria (Valencia). พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 24,1m.

<b> </b>: Haize Sica. <b> </b>: Santa Fe. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t. <br>

: Haize Sica. : Santa Fe. พิกัดน้ำหนักยก: 50t.

<b> </b>: El Burullus Power Plant Project. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <br>

: El Burullus Power Plant Project. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t.

<b> </b>: Edenor / Pampa Energía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Edenor / Pampa Energía. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: Gamesa Eolica. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 130t. <b>ช่วงพาด</b>: 20m. <br>

: Gamesa Eolica. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 130t. ช่วงพาด: 20m.

อุตสาหกรรมรถไฟ 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: UTE Olmedo. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: UTE Olmedo. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Gamesa. : Burgos. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

Container crane 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

การขนถ่ายเหล็ก 4 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Aceros IMS. <b> </b>: Zaragoza. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Aceros IMS. : Zaragoza. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: METAZA S.A.. <b> </b>: Cali, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,5 m. <b> </b>: 10m. <br>

: METAZA S.A.. : Cali, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 24,5 m. : 10m.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

การขนถ่ายหิน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

ท่าจอดเรือ 2 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Stolt Sea Fram. <b> </b>: Galicia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Stolt Sea Fram. : Galicia. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

<b> </b>: Sunleader. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Sunleader. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

งานสาธารณูปโภค 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมกระดาษ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 2 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 60t.

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและของเสีย 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Gerdau Metaldom. <b> </b>: Republica Dominicana. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Gerdau Metaldom. : Republica Dominicana. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

อุตสาหกรรมอื่นๆ 66 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: O Feliz - Painel, Lda.. <b> </b>: Braga. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 19,25 mts. <b> </b>: 9,73 mts. <br>

: O Feliz - Painel, Lda.. : Braga. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 19,25 mts. : 9,73 mts.

<b> </b>: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . <b> </b>: Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,68 mts. <b> </b>: 12 mts. <br>

: Cosvalinox - Indústria Metalúrgica e Equipamentos, Lda . : Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 5t. ช่วงพาด: 14,68 mts. : 12 mts.

<b> </b>: Transportes Ferrão & Martins, Lda. <b> </b>: Arganil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <b>ช่วงพาด</b>: 14,4 mts. <b> </b>: 6,06 mts. <br>

: Transportes Ferrão & Martins, Lda. : Arganil. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t. ช่วงพาด: 14,4 mts. : 6,06 mts.

<b> </b>: Coated Solutions. <b> </b>: Raos. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Coated Solutions. : Raos. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

<b> </b>: GH Tailandia. <b> </b>: Tailandia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t + 12,5t. <br>

: GH Tailandia. : Tailandia. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t + 12,5t.

<b> </b>: Solomold, Unipessoal Lda.. <b> </b>: Aveiro. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 10,4 mts. <b> </b>: 4,65 mts. <br>

: Solomold, Unipessoal Lda.. : Aveiro. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 10,4 mts. : 4,65 mts.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน