ผลงานของเรา

เกี่ยวกับอากาศยาน 2 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Embraer. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2,5t. <br>

: Embraer. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 2,5t.

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมต่อเรือ 2 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Astilleros Sestao. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 63/16t. <br>

: Astilleros Sestao. พิกัดน้ำหนักยก: 63/16t.

<b> </b>: Astillero Freire. <br>

: Astillero Freire.

อุตสาหกรรมยานยนต์ 8 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Geely. <b> </b>: China. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50/25t. <br>

: Geely. : China. พิกัดน้ำหนักยก: 50/25t.

<b> </b>: Gestamp. <b> </b>: Almussafes, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20/10t. <b>ช่วงพาด</b>: 29000mm. <br>

: Gestamp. : Almussafes, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20/10t. ช่วงพาด: 29000mm.

<b> </b>: Renault. <b> </b>: Valladolid, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35/35t. <br>

: Renault. : Valladolid, España. พิกัดน้ำหนักยก: 35/35t.

<b> </b>: Finanzauto. <b> </b>: Barcelona, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Finanzauto. : Barcelona, España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: CIE Automotive RUS. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 24/15t. <br>

: CIE Automotive RUS. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 24/15t.

<b> </b>: CIE Automotive RUS. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2t. <br>

: CIE Automotive RUS. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 2t.

งานก่อสร้างเหล็ก 1 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Meycagesal. <b> </b>: Puerto Real Cadiz, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Meycagesal. : Puerto Real Cadiz, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

อุตสาหกรรมพลังงาน 7 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Hafslund. <b> </b>: Noruega. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 70t. <br>

: Hafslund. : Noruega. พิกัดน้ำหนักยก: 70t.

<b> </b>: Engie. <b> </b>: Chilca, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Engie. : Chilca, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: Power Electronics. <b> </b>: lliria (Valencia). <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,1m. <br>

: Power Electronics. : lliria (Valencia). พิกัดน้ำหนักยก: 10t. ช่วงพาด: 24,1m.

<b> </b>: Haize Sica. <b> </b>: Santa Fe. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 50t. <br>

: Haize Sica. : Santa Fe. พิกัดน้ำหนักยก: 50t.

<b> </b>: El Burullus Power Plant Project. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <br>

: El Burullus Power Plant Project. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t.

<b> </b>: Edenor / Pampa Energía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Edenor / Pampa Energía. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมรถไฟ 1 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: UTE Olmedo. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: UTE Olmedo. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 7 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 75/20t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 75/20t.

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x125t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 2x125t.

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Gamesa. : Burgos, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: Fundiciones Infiesta. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Fundiciones Infiesta. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

<b> </b>: Brasil. <br>

: Brasil.

<b> </b>: Gamesa. <b> </b>: Burgos, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 17,42 m. <br>

: Gamesa. : Burgos, España. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 17,42 m.

Container crane 1 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

การขนถ่ายเหล็ก 5 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Global Steel Wire. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x15t. <br>

: Global Steel Wire. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 2x15t.

<b> </b>: Aceros IMS. <b> </b>: Zaragoza. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Aceros IMS. : Zaragoza. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: METAZA S.A.. <b> </b>: Cali, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,5 m. <b> </b>: 10m. <br>

: METAZA S.A.. : Cali, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 24,5 m. : 10m.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

การขนถ่ายหิน 4 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Graniluro. <b> </b>: Pontevedra, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Graniluro. : Pontevedra, España. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

<b> </b>: Enel Distribución Perú. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <b>ช่วงพาด</b>: 40m. <br>

: Enel Distribución Perú. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t. ช่วงพาด: 40m.

<b> </b>: Filstone. <b> </b>: Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 42/42t. <br>

: Filstone. : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 42/42t.

<b> </b>: Filstone. <b> </b>: Portugal. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40t. <br>

: Filstone. : Portugal. พิกัดน้ำหนักยก: 40t.

ท่าจอดเรือ 7 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Varadero de Fuengirola, S.L.. <b> </b>: Fuengirola. <br>

: Varadero de Fuengirola, S.L.. : Fuengirola.

<b> </b>: Puerto Banús. <br>

: Puerto Banús.

<b> </b>: Gobierno de Canarias. <b> </b>: España. <br>

: Gobierno de Canarias. : España.

<b> </b>: Alcaidesa Marina. <br>

: Alcaidesa Marina.

<b> </b>: Puerto Deportivo Combarro. <b> </b>: Combarro, España. <br>

: Puerto Deportivo Combarro. : Combarro, España.

<b> </b>: Stolt Sea Fram. <b> </b>: Galicia, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Stolt Sea Fram. : Galicia, España. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

งานสาธารณูปโภค 8 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Metro de Medellín. <b> </b>: Medellín, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Metro de Medellín. : Medellín, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

<b> </b>: Metro de Perú. <b> </b>: Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 4x10t. <br>

: Metro de Perú. : Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 4x10t.

<b> </b>: Sendin. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x5t. <br>

: Sendin. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 2x5t.

<b> </b>: Sacyr. <b> </b>: Puente Pumarejo Barranquilla, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 30t. <br>

: Sacyr. : Puente Pumarejo Barranquilla, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 30t.

<b> </b>: Majes Siguas. <b> </b>: Arequipa, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: Majes Siguas. : Arequipa, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

<b> </b>: Majes Siguas. <b> </b>: Arequipa, Perú. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Majes Siguas. : Arequipa, Perú. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมกระดาษ 0 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 5 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 21t. <b>ช่วงพาด</b>: 68,1m. <b> </b>: 21,2m. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 21t. ช่วงพาด: 68,1m. : 21,2m.

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 21t. <b>ช่วงพาด</b>: 68,1m. <b> </b>: 21,2m. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 21t. ช่วงพาด: 68,1m. : 21,2m.

<b> </b>: Lee Machinery (Thailand) CO., LTD.. <b> </b>: Nonthaburi, Thailand. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 2x50t. <b>ช่วงพาด</b>: 37,27m. <b> </b>: 18m. <br>

: Lee Machinery (Thailand) CO., LTD.. : Nonthaburi, Thailand. พิกัดน้ำหนักยก: 2x50t. ช่วงพาด: 37,27m. : 18m.

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 60t.

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและของเสีย 4 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sogama. <br>

: Sogama.

<b> </b>: Cespa. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Cespa. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

<b> </b>: Ecoparque Toledo. <b> </b>: Toledo, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 14t. <br>

: Ecoparque Toledo. : Toledo, España. พิกัดน้ำหนักยก: 14t.

<b> </b>: Posco. <b> </b>: Cracovia, Polonia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 9,6t. <br>

: Posco. : Cracovia, Polonia. พิกัดน้ำหนักยก: 9,6t.

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Gerdau Metaldom. <b> </b>: Republica Dominicana. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Gerdau Metaldom. : Republica Dominicana. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

อุตสาหกรรมอื่นๆ 141 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 40/5t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 40/5t.

<b> </b>: MACOGA Engineered Expansion Joints. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: MACOGA Engineered Expansion Joints. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: Hysco. <b> </b>: Rusia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 23,5t. <br>

: Hysco. : Rusia. พิกัดน้ำหนักยก: 23,5t.

<b> </b>: Vidrios del Valle. <b> </b>: Sevilla, España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Vidrios del Valle. : Sevilla, España. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: Silos Córboda. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 16t. <br>

: Silos Córboda. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 16t.

1 ผลงานอ้างอิงTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60/30t. <br>

พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน