ผลงานของเรา

เกี่ยวกับอากาศยาน 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมต่อเรือ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมยานยนต์ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

งานก่อสร้างเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมพลังงาน 3 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: El Burullus Power Plant Project. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <br>

: El Burullus Power Plant Project. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t.

<b> </b>: Edenor / Pampa Energía. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Edenor / Pampa Energía. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: Gamesa Eolica. <b> </b>: Brasil. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 130t. <b>ช่วงพาด</b>: 20m. <br>

: Gamesa Eolica. : Brasil. พิกัดน้ำหนักยก: 130t. ช่วงพาด: 20m.

อุตสาหกรรมรถไฟ 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: UTE Olmedo. <b> </b>: España. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 12,5t. <br>

: UTE Olmedo. : España. พิกัดน้ำหนักยก: 12,5t.

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

Container crane 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

การขนถ่ายเหล็ก 3 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: METAZA S.A.. <b> </b>: Cali, Colombia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <b>ช่วงพาด</b>: 24,5 m. <b> </b>: 10m. <br>

: METAZA S.A.. : Cali, Colombia. พิกัดน้ำหนักยก: 20t. ช่วงพาด: 24,5 m. : 10m.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

การขนถ่ายหิน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

ท่าจอดเรือ 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sunleader. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Sunleader. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

งานสาธารณูปโภค 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมกระดาษ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 2 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 60t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 60t.

<b> </b>: Confac. <b> </b>: Dinamarca. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25t. <br>

: Confac. : Dinamarca. พิกัดน้ำหนักยก: 25t.

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและของเสีย 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมอื่นๆ 49 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: Emiratos Árabes. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Emiratos Árabes. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

<b> </b>: Talleres FF CC ROCA. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 3,2t. <br>

: Talleres FF CC ROCA. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t.

<b> </b>: Rovella Carranza S.A.. <b> </b>: Alto Reyes, Jujuy. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Rovella Carranza S.A.. : Alto Reyes, Jujuy. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

<b> </b>: Oilfield Production Services. <b> </b>: Argentina. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 6,3t. <br>

: Oilfield Production Services. : Argentina. พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t.

<b> </b>: Yamana Gold Inc. <b> </b>: Cerro Moro, Provincia de Santa Cruz. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Yamana Gold Inc. : Cerro Moro, Provincia de Santa Cruz. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน