ผลงานของเรา

เกี่ยวกับอากาศยาน 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sofitec. <b> </b>: Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 5t. <br>

: Sofitec. : Polígono Aeropolis de San Jose de la Rinconada. พิกัดน้ำหนักยก: 5t.

อุตสาหกรรมต่อเรือ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมยานยนต์ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

งานก่อสร้างเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมพลังงาน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมรถไฟ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

Container crane 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Paceco. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 8t. <br>

: Paceco. พิกัดน้ำหนักยก: 8t.

การขนถ่ายเหล็ก 2 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

<b> </b>: Union Des Forgerons. <b> </b>: Francia. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <br>

: Union Des Forgerons. : Francia. พิกัดน้ำหนักยก: 32t.

การขนถ่ายหิน 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

ท่าจอดเรือ 1 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Sunleader. <b> </b>: Hong Kong. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 35t. <br>

: Sunleader. : Hong Kong. พิกัดน้ำหนักยก: 35t.

งานสาธารณูปโภค 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมกระดาษ 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและของเสีย 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมเหล็ก 0 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

อุตสาหกรรมอื่นๆ 25 referenciasTop ^
กรุณาคลิกที่ reference เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

<b> </b>: Imagro Construction SRL. <b> </b>: Egipto. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 25/20t. <b>ช่วงพาด</b>: 27,2. <b> </b>: 25,5. <br>

: Imagro Construction SRL. : Egipto. พิกัดน้ำหนักยก: 25/20t. ช่วงพาด: 27,2. : 25,5.

<b> </b>: Mecanizados Damfer, S.A.. <b> </b>: Vitoria-Gasteiz. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Mecanizados Damfer, S.A.. : Vitoria-Gasteiz. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: UTE Itercon-Zikoitz. <b> </b>: Michelin España Portugal, S.A.. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 32t. <b>ช่วงพาด</b>: 8,8. <br>

: UTE Itercon-Zikoitz. : Michelin España Portugal, S.A.. พิกัดน้ำหนักยก: 32t. ช่วงพาด: 8,8.

<b> </b>: Walter Pack. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 10t. <br>

: Walter Pack. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 10t.

<b> </b>: Tusar. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Tusar. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

<b> </b>: Powergas. <b> </b>: India. <b>พิกัดน้ำหนักยก</b>: 20t. <br>

: Powergas. : India. พิกัดน้ำหนักยก: 20t.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน