เครน GH และอุปกรณ์ที่งาน Exponor Chile 2019

เครน GH และอุปกรณ์ที่งาน Exponor Chile 2019

วันเริ่มต้น: 27/05/2019
วันสิ้นสุด: 30/05/2019
สถานที่จัดงาน: Antofagasta, Chile
Stand: Pabellón Litio 713

 
เครน GH และอุปกรณ์ที่งาน Exponor Chile 2019
 

ต้องการเข้าถึงเวปไซต์ของงานนิทรรศการ

หากต้องการเยี่ยมชมบูธของเราในงาน เราจะส่งหนังสือเชิญมาให้.
กรอกใบสมัคร

รายละเอียดของงานนิทรรศการ

Exponor es una exhibición de tecnologías e innovaciones globales para la minería que se realiza en Antofagasta, Chile cada dos años. Es una exposición integral de productos y servicios, innovaciones, avances y mejoramientos que los proveedores industriales y mineros ofrecen al mercado global.

Exponor es una muestra que encadena los últimos avances dirigidos al sector minero, como también es una fuente de conocimiento privilegiado sobre las futuras inversiones, visión de expertos y una oportunidad de compartir en terreno junto a empresas y expositores, que se unen por un tema en común: la minería.

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน