วิศวกรจบใหม่จาก TECNUN เยี่ยมชม

วิศกรรุ่นใหม่ 7 คน ของ TECNUN เยี่ยมชม GH .


วิศวกรจบใหม่จาก TECNUN เยี่ยมชม
วิศวกรจบใหม่จาก TECNUN เยี่ยมชม

11/04/2017

เมื่อวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ ทาง GH ได้เข้าร่วมงาน #foroempleotecnun forum ที่ the Tecnun School of Engineering in Donostia.

แม้จะเป็นครั้งแรกที่ทาง GH เข้าร่วม แต่ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนได้เข้ามาสัมภาษณ์งานกับทาง GH ด้วย.

จากงานครั้งนี้ ส่งผลให้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 7 คนโดยมีอาจารย์เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย.

See complete article.

"

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน