การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทในเครือประจำปี 2018

เราจัดการประชุมประจำปีประมาณต้นเดือนมกราคม ช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา


การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทในเครือประจำปี 2018
การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทในเครือประจำปี 2018
การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทในเครือประจำปี 2018

03/01/2018

ในโอกาสนี้ เราได้พบ Ander ซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากประเทศจีน / Gorka และ Jon Ander จากประเทศไทย / Pere จากเม็กซิโก / Ewelina จากโปแลนด์ / Miguel จากอนเดีย / Yosu จากโคลอมเบีย / Sergio จากสหรัฐอเมริกา / Luis Henrique จากบราซิล และ Sergio E. จากอินโดนีเซีย และบรรดาสมาชิกจาก GH Beasain

เราร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์เป้าหมายทางการตลาด และพัฒนาการ เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ดูรูปภาพ

GH Cranes & Components

ติดต่อ

 

GH Facebook GH Twitter GH Linkedin GH Youtube
GH Google plus GH Issuu GH Instagram GH Pinterest


กรุณาเปิดใช้ cookies ใน settings

งานบริการเกี่ยวกับเครน