Projekt Mostu Atlantyckiego w Panamie.

Suwnice firmy Vinci Construction Grands Projet współpracującej z firmami odpowiedzialnymi za projekt Mostu Atlantyckiego w Panamie.


Projekt Mostu Atlantyckiego w Panamie.

05/03/2014

Jest to most wantowy o długości 4,6 km na Kanale Panamskim, od strony Atlantyku, w mieście Colon. Konstrukcja będzie mieć 75 m wysokości, z przewidzianą możliwością rozbudowy czwartego zestawu śluz, o trwałości 100 lat. Projekt obejmuje również zaprojektowanie dróg dojazdowych z każdej strony kanału oraz inne mosty, które mogą okazać się konieczne w ramach tych dróg.