GH CRANES & COMPONENTS przejmuje firmę MR2i z Nantes

Rynek francuski jest strategiczny.


GH CRANES & COMPONENTS przejmuje firmę MR2i z Nantes

22/05/2013

GH CRANES & COMPONENTS przejęło niedawno firmę MR2i w Nantes, która była długoletnim partnerem handlowym w tym regionie.

Transakcja była możliwa dzięki wzajemnemu porozumieniu między Michel Audoin i GH CRANES & COMPONENTS na poziomie ideologii przemysłowej i znaczenia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Ideą przejęcia było stworzenie w Nates solidnej bazy na rynku francuskim z własną firmą, która ma rozwiniętą działalność w sektorze usług i konserwacji suwnic, a także ma podstawową bazę produkcyjną dla suwnic o małym tonażu.

Pierwszym etapem będzie przekształcenie MR2i w centralne centrum dystrybucyjne części zamiennych na cały rynek francuski.