GH CRANES & COMPONENTS na rynku Rosyjskim.

GH CRANES & COMPONENTS coraz bardziej umacnia obecność na rynku rosyjskim, rozszerzając swoje działania handlowe.
GH CRANES & COMPONENTS na rynku Rosyjskim.

30/08/2013

Grupa złożona z przedstawicieli oddziału w Polsce i z Centrali spotkała się z wieloma rosyjskimi Klientami, którzy przybyli do naszego stoiska GH CRANES & COMPONENTS Cranes and Components na ostatnich targach w Rosji.

Równolegle z tymi działaniami, udało się zawrzeć porozumienie na wykonanie ważnego projektu dla firmy SIEMENS TRANSFORMERS LLC RUSSIA, który będzie istotnym wsparciem i referencją naszych działań na rynku rosyjskim.

Sprzedaliśmy suwnicę bramową o udźwigu 200/20 t do obsługi magazynów produktu gotowego (transformatorów elektrycznych o dużej wydajności).

Suwnica została zaprojektowana do pracy w bardzo niekorzystnych warunkach meteorologicznych w temperaturach dochodzących do -40˚C.