Korporacja Aceros Arequipa - Proces Produkcyjny - Część 1

Korporacja Aceros Arequipa posiada kilka zakładów produkcyjnych.


Korporacja Aceros Arequipa posiada kilka zakładów produkcyjnych, wśród nich:

  • Zakład bezpośredniej redukcji (żelazo gąbczaste).
  • Zakład obróbczy.
  • Zakład hutniczy.
  • Walcownia.
  • Zakład obróbki spalin.
wykonaj nas  GH Youtube