Jakość

Jakość

Zapewniamy jakość naszych produktów i procesów

 • Projekt i produkcja oparte na Normach IEC, FEM, DIN i EN.
 • Firma posiada certyfikat ISO 9001
 • Firma związana z AEM - FEM
 • Certyfikaty produktowe:
  • CE
  • EAC
  • CSA
  • UDT
  • RCB (Registro Cubano de Buques)
  • Silniki IP55
gh-quality