Jeřáby podle odvětví

 
Letectví
Letectví

 

V leteckém průmyslu se v manipulačních a montážních procesech pracuje s lehkými, ale rozměrnými díly, proto mají nainstalované jeřáby nosníky s velkou světlostí a kladkostroje vyžadují velkou přesnost pro usnadnění montáží.

Obvykle se také instalují jeřáby umožňující přesun kladkostroje, aby bylo možné pohybovat předměty napříč celou halou a zlepšit tak výrobní procesy.

 
Loděnice
Loděnice

 

Nabídku společnosti GH pro tento sektor tvoří robustní zařízení s několika zdvihadly na stejném mostu, jak samostatnými, tak synchronizovanými k provádění otáčení, s možností začlenit v kombinaci s našimi jeřáby zařízení k magnetizaci nebo sváření.

Jde o zařízení připravená na těžkou a velkoobjemovou zátěž.

 
Automobilový průmysl
Automobilový průmysl

 

Jeřáby pro výrobní procesy a skladování cívek.

Zařízení pro manipulaci s raznicemi a procesy otáčení. Jsou vybaveny několika zdvihadly na jednom mostu, což umožňuje bezpečnou manipulaci při otáčení.

 
Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce

 

Vyvíjíme robustní zařízení k otáčení, s rozsáhlou kapacitou pro zvedání. Přizpůsobujeme se přitom manipulačním procesům a začleňujeme do práce přístroje k magnetizaci a další náčiní pod hák.

 
Obnovitelné energie
Obnovitelné energie

 

V tomto odvětví nabízíme široký sortiment výrobků k manipulaci různých prvků, které tvoří celek větrné elektrárny.

GH má pro oblast obnovitelných energií velmi rozvinutý a standardizovaný produkt s různou zdvihací kapacitou a náčiním pod hák.

 
Železnice
Železnice

 

Děláme rozdíl mezi jeřáby pro údržbu a pro výrobu.

Jedná se o zařízení s dvěma nebo více mosty vyžadující dokonalou synchronizaci jeřábů při manipulaci s vagony. Nabízíme také speciální (standardizované) zařízení pro manipulační stanice, napojování kolejí na železnici atd.

Jeřáby pro údržbu jsou jednoduchá zařízení standardní řady přizpůsobená potřebám jednotlivých procesů.

 
Slévárny
Slévárny

 

Jeřáby pro zacházení s tekutým železem zajišťují enormní požadavky na bezpečnost při zvedání a mírné, postupné manipulaci.

Jde o zařízení přizpůsobená obtížným podmínkám provozů, v nichž musejí pracovat: vysokým teplotám, agresivním prachovým částicím atd.

V tomto odvětví máme také jeřáby k manipulaci odlitků.

 
Kontejnerový jeřáb
Kontejnerový jeřáb

 

Běžně jde o jeřáby pro uskladňování kontejnerů ve velmi vysokých výškách, kde je pro konfiguraci našich zařízení hlavním hlediskem řízení houpání.

 
Zpracování oceli
Zpracování oceli

 

Jedná se převážně o jeřáby pro skladiště. Tato zařízení se střední a nízkou kapacitou jsou agilní při manipulaci různých produktů ve skladech železa: profilů, železných výztuží, tyčí, trubek atd.

 
Zpracování kamene
Zpracování kamene

 

Naši nabídku tvoří středně a vysokokapacitní standardizované stroje. Jedná se o portálové jeřáby pro exteriéry a ke skladování hrubého kameniva.

 
Přístavy
Přístavy

 

Produkty přizpůsobené námořnímu prostředí, pro které jsou určeny.

Otočné námořní jeřáby a samohybné portálové jeřáby s rozsáhlou škálou kapacit k maximálnímu pokrytí potřeb tohoto tak specifického odvětví a různorodých profilů zákazníků.

 
Veřejné práce
Veřejné práce

 

Máme k dispozici produkty k různému využití v tomto sektoru: jeřáby pro výrobu – železných výztuží, klenáků, k vyjímání odlitků, atd. Portálové jeřáby pro klenáky, náčiní pod hák.

 
Papírny
Papírny

 

Zařízení o velké nosnosti jak pro výrobu, tak pro údržbu, zvlášť vhodné pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysokými teplotami.

 
Betonové prefabrikáty
Betonové prefabrikáty

 

Máme k dispozici produkty k různému využití v tomto sektoru: jeřáby pro výrobu – železných výztuží, vyjímání odlitků atd.

Standardizované jeřáby se zdvihem typu „true vertical lift“ (skutečně svislý zdvih) k zajištění adekvátního vyjmutí prefabrikátu z formy.

Stejně jako v sektoru veřejných staveb zde udává tón produktivita a rychlost podle požadavků klienta.

 
Zpracování odpadu
Zpracování odpadu

 

Manuální, poloautomatická a automatická výrobní zařízení, která pracují vysokou rychlostí a s velkým výkonem k dodržení pracovních cyklů v souladu s kapacitou závodu.

 
Ocelárny
Ocelárny

 

Nabízíme široký sortiment produktů pokrývajících potřeby v různých procesech ocelářského odvětví: odpich, válcování, skladování, údržba atd.

Všechny tyto procesy potřebují ke svým specifickým funkcím vhodný jeřáb.

 
Ostatní
Ostatní

 

Instalaciones de productos realizados por GH Cranes & Components en el sector "Ostatní".

 

 

Široká škála produktů s různou zdvihací kapacitou a dráhou háku, k nimž jsou začleněny vhodné mechanismy, předimenzované pro práci ve velkých výškách nad úrovní moře a v obtížných podmínkách důlních prostor, štol apod.