Jakość. GH Cranes Sp. z o.o.
 

Jakość

Jakość

Zlecenia realizujemy kompleksowo, koordynując prace różnych działów naszej firmy i doprowadzając prace do końcowego odbioru przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego. Posiadamy niezbędne uprawnienia UDT, umożliwiające wytwarzanie suwnic, wciągników i wciągarek, ich montaże, naprawy oraz modernizacje. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów i techników, posiadającą liczne uprawnienia niezbędne i wymagane na właściwych stanowiskach pracy.

Nasze certyfikaty i uprawnienia:

  • certyfikat UDT uprawniający do wykonywania napraw suwnic, wciągników i wciągarek,
  • decyzja UDT uprawniająca do naprawy suwnic, wciągników i wciągarek – nr UD-04-13-N/5-07,
  • certyfikat UDT uprawniający do dokonywania modernizacji suwnic, żurawi stałych, wciągników i wciągarek,
  • decyzja UDT uprawniająca do modernizacji suwnic, żurawi stałych, wciągników i wciągarek – nr UD-04-13-N/5-07,
  • certyfikat ISO 9001:2008

certyfikat UDT uprawniający do wykonywania napraw suwnic, wciągników i wciągarekcertyfikat UDT uprawniający do dokonywania modernizacji suwnic, żurawi stałych, wciągników i wciągarekcertyfikat ISO 9001:2008

gh-quality